Garantievoorwaarden


Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige van onze producten geldt ook een bijkomende fabrieksgarantie. Deze garantie wordt gegeven door Tuur® als fabrikant/verkoper en doet niets af aan de wettelijke garantie.

Voorwaarden van onze garantie: 

1. U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop. 

2. De garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar (2 jaar) vanaf de levering van het goed. De garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. Deze periode van twee jaar (2 jaar) geldt op alle producten verkocht via . Voor matrassen, toppers en boxsprings geldt er een verlengde garantieperiode van tien jaar (10 jaar), waarbij deze ingaat vanaf de levering aan van het goed aan de consument. 

 (a) Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. 

 (b) Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet je als klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. 

 3. Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek, binnen de twee jaar (2 jaar) of, voor matrassen, toppers en boxsprings, binnen de tien jaar (10 jaar) op de hoogte brengen. Dit kan via . Wij verzoeken u om ons terzake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s). 

 4. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product. 

 5. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. 

 6. De waarborg die u door Tuur/Revor Group wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricagefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste ondergrond vallen niet onder deze garantie. 

 7. De garantie geldt enkel voor producten voorzien van het Tuur-label of een ander origineel label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie. 

 8. Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de datum van ontvangst van het originele product beschreven in punt 2. 

 9. Onze garantieperiode voor matrassen, toppers en boxsprings is 10 jaar en is degressief, zie de tabel hieronder. Dit is enkel van toepassing op de matrassen en toppers. De garantieperiode gaat in bij levering. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.


De percentages hieronder staan voor de procentuele korting die u ontvangt op het omruilen van uw product.

Periode
Garantiewaarde
Eerste jaar t.e.m. derde jaar na aankoop100% van de verkoopprijs
Vierde jaar t.e.m. vijfde jaar na aankoop60% van de verkoopprijs
Zesde jaar t.e.m. achtste jaar na aankoop40% van de verkoopprijs
Negende jaar t.e.m. tiende jaar na aankoop20% van de verkoopprijs

Vb. Na 4 jaar heeft de matras, topper of boxspring een mankement die niet door foutief gebruik van het product komt. Als het probleem niet hersteld kan worden dan krijgt u een volledig nieuw product met in dit geval 60% korting op de totaalprijs. 

Na 6 jaar is dit 40% korting. 

Na 9 jaar is dit 20% korting. 

Tijdens de eerste 3 jaar is de omruiling gratis. 


Het inroepen van de garantie kan zoals eerder beschreven schriftelijk door een e-mail te sturen naar service@tuursleep.com. Hebt u voor of na aankoop nog vragen over deze garantie? Uiteraard staan wij ook telefonisch klaar om uw vragen te beantwoorden! NL: 0800 4848484/ BE: 0800 79 240 .